Покана за участие в процедура за избор на членове на Националния съвет за закрила на детето от неправителствения сектор

Покана за участие в процедура за избор на членове на Националния съвет за закрила на детето от неправителствения сектор

20.11.2017г.

<p style="text-align: justify;">Националният съвет за закрила на детето (НСЗД) е консултативен орган към председателя на ДАЗД и координационен механизъм по политиката за деца в страната. НСЗД се председателства от председателя на Държавната агенция за закрила на детето и е създаден въз основа на Закона за закрила на детето. В него членуват представители на всички органи за закрила на детето на високо оперативно ниво – заместник-министри, представители на всички релевантни организации - на ниво ръководители, пряко ангажирани с политиката за деца и квота на неправителствени организации, която е 1/3 от състава на Съвета. 25 са членовете на  НСЗД към настоящия момент.</p>
<p style="text-align: justify;">Съгласно Правилника за структурата, организацията и дейността на НСЗД юридическите лица с нестопанска цел, бъдещи членове на Съвета, се избират чрез гласуване. Право да гласуват имат организациите, които са заявили интерес за участие в работата на Съвета и отговорят на законовите изисквания, в съответствие с Правилника за структурата, организацията и дейността на НСЗД за представителство в него. Мандатът на неправителствените организации за участие в работата на Националния съвет за закрила на детето е 2 години. На 29 декември 2017 г. изтича двегодишният мандат на неправителствените организации, членове на Националния съвет за закрила на детето.  Във връзка с този факт, стартира процедура по избор на нови организации, които да бъдат членове на Съвета.</p>
<p style="text-align: justify;">Съгласно Правилника за структурата, организацията и дейността на НСЗД юридическите лица с нестопанска цел, бъдещи членове на Съвета, се избират чрез гласуване. За подробности, свързани с начина на кандидатстване, представяне на кандидатурите и правилата за избор, можете да се информирате на следния линк:</p>
http://sacp.m-des.eu%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0…

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/10/ПОКАНА.docx&quot; download="all" viewer="microsoft" text = "Свали"]