Поредна среща на ДАЗД и Съвета за електронните медии

Поредна среща на ДАЗД и Съвета за електронните медии

28.04.2017г.

Срещата се проведе в духа на препотвърждаването на ангажимента на държавата за защитата на правата на децата.

Днес се състоя една от поредицата срещи на Държавната агенция за закрила на детето със Съвета за електронните медии във връзка с подготвяните промени в критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.

Държавната агенция безусловно подкрепя наличието на задължителна пиктограма, която да служи като превенция и да подпомага родителите в избора на телевизиони програми и предавания.

От ръководството на ДАЗД заявиха, че Агенцията твърдо настоява за подписване на споразумение и преразглеждане на планираните промени във вече установените критерии за оценка на електронното съдържание. Споделено беше съзнанието, че е напълно възможно някои от клаузите в споразумението вече да са вписани в критериите, но въпреки това е нужно препотвърждаване на ангажимента на държавата за защитата на правата на децата.

[su_slider source="media: 3067" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]