ПОСЛАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

20.11.2020г.

„Днес, на 20 ноември, си припомняме, че преди 31 години беше приет първият специфичен за децата инструмент за правата на човека, най-ратифицираният документ за правата на човека в историята на Организацията на обединените нации, със 196 държави – страни по него.“

С тези думи председателят на Комитета по правата на детето на ООН, г-н Луис Педернера Рейна, започна своето послание по повод навършването на 31 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Той заяви своето удоволствие от възможността да поздрави всички по повод празничното събитие, което е от изключителна важност за работещите в името на доброто бъдеще на децата.

Цялото послание на г-н Луис Педернера Рейна можете да откриете тук:

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.