ПОСЛАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

20.11.2020г.

„Днес, на 20 ноември, си припомняме, че преди 31 години беше приет първият специфичен за децата инструмент за правата на човека, най-ратифицираният документ за правата на човека в историята на Организацията на обединените нации, със 196 държави – страни по него.“

С тези думи председателят на Комитета по правата на детето на ООН, г-н Луис Педернера Рейна, започна своето послание по повод навършването на 31 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Той заяви своето удоволствие от възможността да поздрави всички по повод празничното събитие, което е от изключителна важност за работещите в името на доброто бъдеще на децата.

Цялото послание на г-н Луис Педернера Рейна можете да откриете тук: