Посланията на децата на България полетяха в небето над София

01.06.2015г.

Десетки детски послания полетяха в небето над София. Те бяха написани на фенери, които членовете на Съвет на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето пуснаха пред Президентството и Министерски съвет.

С тази цветна инициатива младите хора отбелязват своя празник – Международния ден на детето. Целта им бе именно на 1 юни да привлекат вниманието на възрастните и да заявят, че мнението на децата винаги е от значение. "Чуйте ни, ние имаме идеи", "Нека имаме позитивни учители и прекрасни училища", "Нека насилието и агресията в училище да останат в миналото", "Нашето мнение е важно за вас", бяха част от посланията на децата.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.