Почти 70 000 са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 през 2017 г.

14.02.2018г.

През изминалата година на Националната телефонна линия за деца са приети 69 279 обаждания. Проведените консултации са 11 015.

Най-активни на телефон 116 111 са децата и юношите – 78 % от консултациите са проведени с тях. Превес имат обажданията от момичета. Младите хора споделят с консултантите своите емоционални проблеми и търсят информация за разрешаването им. Основните въпроси, които поставят са свързани с романтичните връзки – започване/прекратяване на връзки, несподелени чувства, изневяра, конфликти с приятели, психосоциални проблеми – ниска самооценка, отхвърляне от връстници, трудности при установяване и поддържане на приятелства.

Други важни теми, по които се търси помощ на Националната телефонна линия за деца, кадаят проблемите в семейството (развод на родителите, конфликти между поколенията, родители, които са в чужбина).

Обажданията за претърпяно насилие заемат важна част от работата на телефон 116 111. През 2017 г. са проведени 698 консултации, свързани с тормоз и агресия над деца. В голяма част от тези случаи се стига до подаване на сигнал за дете в риск до органите за закрила на детето - отделите „Закрила на детето“ към Агенцията за социално подпомагане, МВР, Центрове за спешна медицинска помощ.

110 са разговорите, проведени с деца от специализирани институции и социални услуги.  Често това са разговори с продължение – момчетата и момичетата се обаждат многократно, за да споделят своите страхове, да получат подкрепа и съвет. В 17 от обажданията са споделили и за претърпяно насилие.

С роднини на дете в риск, съседи, приятели, представители на институции, учители или граждани, които желаят да се информират за телефонна линия и нейните възможности или да подадат сигнал, са осъществени над 1200 консултации.

През 2017 г. Национална телефонна линия за деца 116 111 продължи да оказва подкрепа на деца от цялата страна чрез предоставяне на информация, консултация, психологическа подкрепа, улесняване на достъпа до съществуващите услуги за деца и семейства.