По инициатива на председателя на ДАЗД доброволци ще подкрепят 9-годишния Мустафа

21.09.2016г.

По инициатива на председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева, доброволци от Националния алианс за работа с доброволци от утре ще посещават и ще оказват подкрепа на 9-годишния Мустафа, настанен за лечение в УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.