ПО ПОКАНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА МЕЖДУ АГЕНЦИЯТА, СЕМ И АБРО

27.02.2019г.

На 27.02.2019 г. от 10:00 часа в Зала 5 на Министерството на труда и социалната политика се състоя тристранна работна среща между Държавната агенция за закрила на детето, Съвета за електронни медии (СЕМ) и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО). Домакин на събитието бе председателят на Държавната агенция д-р Елеонора Лилова.

На срещата бяха обсъдени аспектите на етичното отразяване на децата в медийното пространство и по-конкретно защитата на тяхната самоличност, и задължението произтичащо от чл.7 от Закона за закрила на детето, касаещо получаването на сигнал за дете в риск. По време на дискусията страните се обединиха около общото партньорство в каузата за гарантиране на правата на децата на България и тяхното благополучие.

Участниците разискваха и напредъка в процеса на обсъждане, както и предстоящото подписване на споразумението за 2019 година между тричленката. Документът се очаква да бъде подписан официално през месец март 2019 година.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.