Правителството прецизира разпоредбите, свързани с обстоятелствата по прекратено ползване на социална услуга за деца

16.06.2010г.

Правителството одобри промени в Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, с които се прецизират разпоредбите, свързани със задължението на доставчика на социални услуги за деца в специализирана институция и социална услуга - резидентен тип, да документира обстоятелствата, свързани с прекратяването на ползваната социална услуга.

Целта е да се създадат достатъчно гаранции, че доставчикът ще поддържа подробна и актуална информация не само за децата, които ползват съответната социална услуга към момента, но и за тези, които преустановяват ползването й, както и за причините за преустановяването, в това число и при настъпване на смърт.

С промените ще се създадат допълнителни гаранции за спазване на правата на децата и за обективно анализиране на причините за всеки случай с фатален за детето изход. Промените са в съответствие с насоките, отразени в периодичните доклади на Комитета по правата на детето, който признава важността на адекватното разследване и докладване на смъртните случаи на всички деца, причините за смъртта, както и регистрирането им.