Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Правото на детето на лични контакти и с двамата родители ще бъде обсъдено на конференция

19.01.2015г.

Конференция на тема „Правото на детето на лични контакти и с двамата родители. Родителски конфликти” ще се състои на 20 януари, вторник, от 9.30 часа в зала 5 на Министерството на труда и социалната политика. Тя е организирана от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с граждански организации.

На форума ще бъде обсъдена тревожната тенденция на нарастване на броя на случаите на деца, израстващи в процес на раздяла/развод, въвличани в споровете и лишени от възможността да осъществяват лични контакти и с двамата си родители, което е основно право, регламентирано в чл. 9, т. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето.

Ще бъде представен анализ на свързаните със спорове за родителски права случаи, по които Държавната агенция за закрила на детето е работила, както и международния опит за решаване на родителски конфликти. Ще бъдат обсъдени и възможностите за прилагането му в България.

Участниците в срещата ще набележат мерки за синхронизиране и оптимизиране на взаимодействието между институциите за гарантиране на правото на детето на лични контакти и с двамата родители.

На дискусията са поканени да участват народни представители, администрацията на Омбудсмана на Р България, съдии, прокурори, адвокати, представители на МВР, МТСП, МП, Агенцията за социално подпомагане, научни работници, УНИЦЕФ България, медиатори, представители на неправителствения сектор, родители.