Празникът Василица в Държавната агенция за закрила на детето

13.01.2017г.

Деца от първи до пети клас от основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Априлово, общ. Г. Малина, зарадваха днес служителите на Държавна агенция за закрила на детето с малко представление по повод празника Василица.

Един от най-големите и най-почитаните празници, които празнуват всички роми е Василица или Банго Васил (куцият Васил), отбелязван на 14 януари. На този ден се благославя всеки дом за здраве и берекет.

Децата с много настроение изпълниха малка театрална сценка, танцуваха и за финал изпълниха песен на английски език. Председателят на ДАЗД Офелия Кънева ги поздрави по случай празника като им пожела здраве, благополучие и успехи в училище и в живота.

Децата бяха зарадвани с лакомства и малки подаръци.

Посещението в ДАЗД бе част от многобройните събития, организирани от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе", по случай Ромската Нова година.

[su_slider source="media: 3450,3451,3452,3453,3454,3455,3456,3457,3458,3459,3460,3461,3462,3463,3464,3465,3466,3467,3468,3469,3470,3471,3472,3473,3474,3475,3476,3477" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.