Празник за децата с увреждания под мотото „Голямо междучасие”

04.10.2010г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и национален алианс „Усмихни се с мен” организираха празник под мотото „Голямо междучасие” в парк „Коколандия” в Борисовата градина. Проявата беше посветена на децата с увреждания и техните семейства.

Председателят на ДАЗД Надя Шабани поздрави малчуганите и близките им и ги призова да се включат в различните атрактивни и забавни игри. Състезанията с награди и арт занимания по интереси бяха водени от аниматори и инструктори, преоблечени като Фред и Уилма Флинтстоун, Аладин и пирата Джак Спароу. Игрите бяха съобразени със заболяванията на децата.

Родителите приветстваха инициативата на ДАЗД и призоваха останалите държавни институции да дадат шанс на децата им да не се чувстват различни.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.