ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА БЕ ДОМАКИН НА УЧЕНИЦИ ОТ 119. СУ „АКАД. МИХАИЛ АРНАУДОВ“

30.05.2019г.

На 29.05.2019 година, в Зала 5 на Министерството на труда и социалната политика, се проведе работна среща между ръководния състав на Държавната агенция за закрила на детето и преподаватели и ученци от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, гр. София. В събитието взеха участие председателят на държавната агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова, зам.-председателят на Агенцията – г-жа Мариела Личева, главният секретар – д-р Теодора Иванова, директорът на главна дирекция „Контрол по правата на детето“ – г-жа Камелия Николова и началникът на отдел – д-р Светла Петрова, от страна на ДАЗД. От страна на 119. СУ официалните представени лица бяха зам.-директорът на училището – г-жа Марияна Николова и преподавателят по философски дисциплини и ръководител на училищния клуб „Активен гражданин“ – г-жа Зоя Господинова.

На учениците бяха представени информационно базирани презентации, засягащи създаването, структурата и дейностите на Държавната агенция за закрила на детето. Ресорните  директори представиха своята част от работата си в институцията, като освен теоретичната рамка, на гостите бяха представени и различни случаи от професионалната практика. В края на срещата бе проведена интересна  дискусия върху казуси и въпроси, зададени от юношите и девойките, членове на клуба „Активен гражданин“.

На изпроводяк всички ученици, както и техните преподаватели, получиха издания, подарени им от служителите на Държавната агенция, с Конвенцията на ООН за правата на детето, ратифицирана от Република България през 1991 година. Всички присъстващи изразиха своето нескрито задоволство от проведената среща и заявиха желанието си за бъдещи дискусии и работни заседания.