Председателят и зам.-председателят на ДАЗД взеха участие в конференция на тема „Грижа в ранната възраст“

15.03.2019г.

На двудневната конференция „Грижа в ранната възраст“ – 14-15 март 2019г ., фондация „За Нашите Деца“ оповести резултатите от тригодишния проект, чиято основна цел е подобряването на развитието и благосъстоянието на децата в ранната детска възраст (0-7 г.) чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход към грижата за тях. Целта е чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа на терен, да се подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи.

„Чрез работата ни на терен в болнични, социални и други заведения, през изминалите 3 години подкрепихме 824 родители, 497 деца и 151 специалисти. 50% от децата на възраст до 1 година, а 26% от тях са деца с увреждания или трудности в развитието. Проведохме общо 28 обучения за специалисти и родители и 10 дискусионни групи. Ремонтирахме средата в 4 обекта, за да ги направим по-приветливи и уютни.“ Това е равносметката, която направи г-жа Иванка Шалапатова – изп. директор на Фондация „За Нашите деца“.

 

„Първият етап от развитието на всяко дете – възрастта от 0 до 6 години, е най-важният етап в неговото отглеждане и възпитание. Не само на детето, но и на бъдещия гражданин на нашата страна. Затова подкрепяме и обръщаме внимание на всеки дебат, посветен на грижата за децата в ранна възраст,“ се казва в поздравителния адрес от председателя на Държавната агенция за закрила на детето - д-р Елеонора Лилова, който адрес представи зам.- председателят на ДАЗД Мариела Личева.

 

Предложения за ключови реформи в петте области на въздействие на Националната стратегия за ранно детско развитие изведоха участниците през втория ден на конференцията „Грижа в ранната възраст“. В рамките на малки работни групи, гостите се фокусираха върху намирането на решения в отговор на предизвикателствата, които стоят пред стратегическия документ, в областите на въздействие – здраве и хранене; ранно учене и образование; закрила на детето, сигурност и безопасност; социална закрила; подкрепа на родителството и ранна детска интервенция.

 

На втория ден от дискусията присъства и председателят на ДАЗД – д-р Елеонора Лилова, която лично поздрави участниците и се обърна към тях с думите:  „Една от основните цели в проекта на новата Национална стратегия за детето 2019-2030 г. е да сближаваме здравната сфера, образователната и социалната, така че да помагаме на децата и родителите и да изпълним своята мисия да сме в подкрепа на детето – от неговото зачатие. Предстои проектът на новата Стратегия да бъде одобрен и като част от голямата Национална стратегия да бъде разработена и Националната стратегия за ранно детско развитие. Приветствам Фондация „За нашите деца“, затова че сте обхванали най-важния период за детето, зная, че това е ваша кауза, за която от години работите и показвате голям професионализъм. Поздравления и за организацията на този форум, която е практически ориентирана. Виждам, че участниците са обединени в 5 тематични групи, съобразно 5-те тематични области на Стратегията за ранно детско развитие".

 

Всички предложения, направени от участниците, ще бъдат обединени в общ документ, който ще бъде представен за разглеждане на работната група по изработването на стратегията, обяви изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“ - Иванка Шалапатова.