Председателят на ДАЗД беше гост на прием, организиран по повод Националния празник на Република Азербайджан и 25-годишнината от

31.05.2017г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето, госпожа Офелия Кънева, беше гост на прием, организиран по повод Националния празник на Република Азербайджан и 25-годишнината от установяване на дипломатическите отношения между Република Азербайджан и Република България.

На приема заместник енергийният министър Жечо Станков изтъкна, че страната ни разчита на Азербайджан за диверсификация на газовите доставки, която ще гарантира енергийната сигурност в района. По думите на посланика на Азербайджан, Н. Пр. Д-р Гурбанова, освен сътрудничеството в енергетиката, транспорта и туризма, особено ценно е и културното познанство между двата народа, които имат много общо.

„Нашите народи са много сърдечни, ценят семейството, добронамерени са и винаги са готови да помогнат. Затова много се радвам, че имаме възможността да следваме толкова амбициозни проекти заедно.“ – сподели тя, при приветствието си към присъстващите.

[su_slider source="media: 2871,2872,2873,2874,2875,2876,2877,2878,2879" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.