Председателят на ДАЗД бе гост на откриването на изложбата „Детство без адрес“

14.06.2016г.

<div class="single_news">

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева бе гост на откриването на изложбата „Детство без адрес“ пред Народния театър „Иван Вазов“. Експозицията е създадена от Сдружение „Деца и юноши“ и се състои от 32 пана с фотографии. Те показват уловени мигове от живота на деца в риск, с които организацията работи.

Целта на изложбата е да покаже, че когато получават подкрепа момчетата и момичетата, които живеят в лоши условия, също имат своите постижения и могат да се развиват успешно.  Г-жа Кънева поздрави изпълнителния директор на Сдружението г-жа Мариана Писарска за постигнатите резултати в работата с децата в риск и за презентирането им чрез фото експозиция.

Откриването на „Детство без адрес“ завърши с концерт на децата от “Drago drums school” и група „Атлас“.

[su_slider source="media: 4819,4820"]

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.