Председателят на ДАЗД бе гост на празника на БЧК

08.05.2015г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева бе гост на празника на Българския червен кръст по повод Световния ден на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец. Той премина под надслов „Нашите принципи в действие“.

Тържеството започна с атрактивен образователен спектакъл на пешеходната пътека на ул. „Петър Станчев” и бул. „Джеймс Баучер”. В него взеха участие 30 деца и актьори от театър „Атом“. Инициативата е част от многобройните прояви в цялата страна по повод националната кампания „Спаси живота на децата“ във връзка с Глобалната седмица по пътна безопасност на ООН. Патрони на кампанията са председателят на ДАЗД и министърът на вътрешните работи. Прочетена бе и декларация на децата на България с призив „Искам да порасна!“.

След това председателят на Български червен кръст Христо Григоров награди хора, институции и медии, които са помогнали на организацията през изминалата година.

На церемонията присъстваха г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България, зам.-председателят на ЕК г-жа Кристалина Георгиева, Н. Пр. Шаул Камиса Раз, посланик на Държавата Израел в България, партньoри, дарители и граждани със значителен принос към хуманните каузи на БЧК.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.