Председателят на ДАЗД бе почетен гост на форум

22.03.2017г.

Госпожа Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, беше почетен гост на форума "Истории на успеха в социалната работа", организиран от СУ "Св. Климент Охридски" по случай Международния ден на социалната работа. Събитието се състоя на 20-ти март, като освен Деня на социалната работа, бяха отбелязани и "20 години специалност социални дейности" и "10 години от създаването на катедра Социална работа" в Софийски университет.

"Не е лесно да се представяш вкъщи"- започна госпожа Кънева приветствието си към ученици, студенти и преподаватели, тъй като самата тя е завършила специалност "Социални дейности". Председателят изтъкна, че в хода на развитието на катедрата много неща са се променили, но отговорността на нейните възпитаници, да построят пътеката на един житейски успех, остава непроменима. Госпожа Кънева сподели с присъстващите важността на тяхната дейност в национален мащаб и подчерта, че те са носители на невероятен социален национален успех, благодарение на отлично проведената българска социална реформа.

С думите "качество" и "темп" Офелия Кънева описа визията на социалната работа днес и сподели, че съвременният облик на специалиста, в нейните очи, е да бъде този човек, който вижда таланта там, където никой друг не го забелязва. Като председател на ДАЗД и професионалист, добил богат опит в полето на социалната дейност, тя изказа желанието си да бъде прекратена тенденцията в разбирането, че нуждаещи се са само децата в риск. Настоя, че политиката за деца трябва да бъде в интерес на всички деца и обясни, че именно по този приоритет работи усилено Държавната агенция.

Дискусията продължи с въпроси от страна на студентите, както и с представянето на господин Иво Борджиев и "историите на успеха" на някои наскоро завършили специалността младежи.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.