Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД бе почетен гост на форум

22.03.2017г.

Госпожа Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, беше почетен гост на форума "Истории на успеха в социалната работа", организиран от СУ "Св. Климент Охридски" по случай Международния ден на социалната работа. Събитието се състоя на 20-ти март, като освен Деня на социалната работа, бяха отбелязани и "20 години специалност социални дейности" и "10 години от създаването на катедра Социална работа" в Софийски университет.

"Не е лесно да се представяш вкъщи"- започна госпожа Кънева приветствието си към ученици, студенти и преподаватели, тъй като самата тя е завършила специалност "Социални дейности". Председателят изтъкна, че в хода на развитието на катедрата много неща са се променили, но отговорността на нейните възпитаници, да построят пътеката на един житейски успех, остава непроменима. Госпожа Кънева сподели с присъстващите важността на тяхната дейност в национален мащаб и подчерта, че те са носители на невероятен социален национален успех, благодарение на отлично проведената българска социална реформа.

С думите "качество" и "темп" Офелия Кънева описа визията на социалната работа днес и сподели, че съвременният облик на специалиста, в нейните очи, е да бъде този човек, който вижда таланта там, където никой друг не го забелязва. Като председател на ДАЗД и професионалист, добил богат опит в полето на социалната дейност, тя изказа желанието си да бъде прекратена тенденцията в разбирането, че нуждаещи се са само децата в риск. Настоя, че политиката за деца трябва да бъде в интерес на всички деца и обясни, че именно по този приоритет работи усилено Държавната агенция.

Дискусията продължи с въпроси от страна на студентите, както и с представянето на господин Иво Борджиев и "историите на успеха" на някои наскоро завършили специалността младежи.