Председателят на ДАЗД взе участие в 15-годишния юбилей на SOS детско селище Дрен

17.06.2010г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани се включи в отбелязването на 15-годишния юбилей на SOS детско селище Дрен.

Г-жа Шабани се обърна със специален поздрав към майките, като подчерта отговорността на тяхната ежедневна работа. „Вярвам в това, че това не е просто професия, а това е кауза – да подкрепяш деца точно в този важен момент от живота им, когато се определя тяхната съдба и когато имат нужда, за да дадем на тези деца, които са в неравностойно положение, равен шанс заедно с останалите”, заяви председателят на ДАЗД.

Празничната програма беше водена актрисите Силвия Лулчева и Елена Петрова – посланички на добра воля за SOS Детски селища, и техния малък асистент - един от обитателите на детското селище в Дрен. С музикално-артистична програма децата получиха възможност за изява на своите таланти и с песни, танци и демонстрация на уменията си поздравиха всички присъстващи

Директорът на SOS детско селище Дрен, г-н Мариян Дянков, поздрави SOS майките и им благодари за всеотдайната работа и за всичко, което правят, за да могат да израстват децата, попаднали в селището, в дом, пълен с обич.

Със специални плакети и благодарствени грамоти бяха отличени юбилейните спонсори на празника. Почетени с грамоти и плакети бяха и индивидуални дарители, които са подкрепят дейността на SOS Детски селища България.

ИнформацияВ SOS детско селище Дрен има 13 семейни къщи, в които в момента 70 деца имат своя дом и получават шанс за щастливо детство.

У нас SOS идеята намира своята първа изява през 1990 година, когато е учредено Сдружение SOS Детски селища България. Сдружението вече 20 години се грижи за деца, лишени от подкрепата на родителите си и деца в риск да я загубят, работейки в следните направления:

  • семейно-ориентирана грижа: SOS детските селища в град Трявна /1993/ и в село Дрен /1995/ и SOS младежките домове в София и Велико Търново, които обхващат 220 деца без родителска подкрепа;
  • програма за подкрепа на семейството и превенция на изоставянето: центровете за семейно консултиране и подкрепа в София, Радомир, Велико Търново и Габрово, които обхващат над 500 деца в риск от изоставяне;
  • застъпничество за правата на децата в съответствие с Конвенцията на ООН правата на детето.