Председателят на ДАЗД взе участие в инициатива за деца на родители в затвора

17.05.2018г.

Д-р Елеонора Лилова участва в експертна група, стартираща създаване на национална мрежа в подкрепа на родители в затвора и техните деца.  Този проект стартира у нас в партньорство между Сдружение „Дете и пространство“ и мрежата „Деца на затворници – Европа“, член на Федерацията „За връзка деца – родители“ /FREP/.  Инициативата е изключително важна и ще засегне 12 500 български деца, които имат баща в затвора. Крайно необходимо е да бъде установена система от грижи, подкрепяща връзката родител – дете в тази твърде неблагоприятна за двете страни ситуация. "Вярвам, че осигуряването на семейна среда и пълноценно общуване на хиляди деца с техните родители в затвора ще им даде крила и възможност да сбъднат мечтите си, защото до тях има хора, които им даряват своята любов, емоционална и морална подкрепа." заяви д-р Лилова. Тя заяви още, че ще работи в тясно сътрудничество с организаторите на инициативата, за да може с общи усилия да се гарантират правата на децата и да се създаде безопасна и благоприятна среда за развитието им. В експертната група участие взеха още  Лиз Ер, Изпълнителен директор на СОРЕ (Мрежа за деца на затворници в Европа), комисар Юлиян Шемширов - началник на отдел „Социални дейности и възпитателна работа с правонарушителите“ в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, д-р Весела Банова, психоаналитик, Зам.председател на Сдружение „Дете и пространство“, Елена Чурукова - главен експерт в сектор „Международно сътрудничество и професионална подготовка на персонала“ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и др.