Председателят на ДАЗД взе участие в дискусия за защита на децата от онлайн сексуална експлоатация

10.02.2015г.

<div class="single_news">

Националната политика за защита на децата от онлайн сексуална експлоатация е предизвикателство за всички нас – институции, експерти, медии. Тя е предизвикателство, поставящо въпроси към националната ни координация и комуникация, към приоритетите ни и ефективността на мерките и действията ни, към отговорностите ни към децата и техните права и интереси. Това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, която взе участие в публична дискусия на тема „Има ли България национална политика за защита на децата от онлайн сексуална експлоатация?“, посветена на 12-ия международен Ден за безопасен интернет, който се отбелязва в над 107 държави в целия свят.

Създаденият Обществен съвет за безопасен интернет е добър инструмент, който даде възможност да се координират усилията ни. Предприети са важни стъпки, които осигуряват ефективна намеса при незаконно и/или вредно съдържание в интернет, каза г-жа Жечева, която е зам.-председател на Съвета. Тя припомни заложените в Националния план за превенция на насилието 2012 -2014 г. дейности, насочени към гарантиране на безопасността на децата, създадената Национална система за сигнализиране от деца, горещата линия за борба с незаконното и вредно за деца съдържание и поведение в интернет, изградените механизми и процедури за подаване на информация и предприемане на действия между екипа на линията, институциите и партньорските линии в други държави. Това са важни стъпки, които извеждат България сред водещите страни, в осигуряването на ефективна намеса при незаконно и/или вредно съдържание в интернет.

Председателят на ДАЗД обяви, че се обсъждат и ще бъдат заложени за изпълнение нови мерки, сред които включване в учебните програми на темата и подготовка на специалисти, които да работят с децата; обучения за работещите в образователната среда по превенция на агресията и повишаване на знанията и уменията им, повишаване на информираността на родителите и децата за опасностите в глобалната мрежа и възможностите за сигнализиране в случай на опасност.

Към Националния съвет за закрила на детето ще бъде създадена работна група, която на направи анализ на случаите на деца, станали жертва в интернет, да идентифицира най-често срещаните форми на насилие, да обсъди и предложи възможностите за преодоляването им и мерките, които трябва да бъдат предприети. В работната група ще бъдат поканени за участие представители на ДАЗД, МОН, Горещата линия за безопасен интернет, Дирекция „Киберпрестъпност", съобщи председателят на ДАЗД.

Безспорно е, че децата все по-рано започват да ползват интернет и това ни задължава да дадем гаранциите, че там няма да се чувстват неудобно, както и че ще бъдат в безопасна, сигурна, вълнуваща, образователна среда, среда на приятели и океан от знания. Можем да постигнем това с партньорство, съвместна работа между държавните институции, неправителствените организации, медиите и представителите на бизнеса, каза г-жа Жечева.

Георги Апостолов – координатор на Националния център за безопасен интернет, представи дейността му през 2014 г. На Горещата линия към центъра са получени 2166 сигнала, от които 169 – за детска порнография и 41 - за подмамване на дете с цел сексуална злоупотреба. Психолозите, които работят на линията, са провели 276 консултации за решаване на проблеми, с които са се сблъскали деца в интернет пространството. Апостолов подчерта, че в работата на Центъра на първо място е превенцията. През изминалата година са обучени стотици учители, педагогически съветници, психолози, които извършват образователна дейност за онлайн безопасност в много градове в страната

В специално видео-обръщение към участниците в дискусията българският депутат в Европейския парламент Мария Габриел заяви: „Единствено всеобхватна комбинация на правни, технически и образователни мерки, включващи превенция, може да се справи с опасностите, с които децата се сблъскват онлайн“.

Участие в дискусията взеха и г-н Филип Гунев – заместник-министър на вътрешните работи, г-н Калин Каменов – заместник-министър на младежта и спорта, г-н Явор Колев, началник на отдел „Киберпрестъпност“ в ДАНС, учители и ученици.

[su_slider source="media: 5612"]

</div>