Председателят на ДАЗД взе участие в откриването на две нови детски площадки в с. Балван

14.09.2018г.

Опазването на живота и здравето на децата е най-важната тема, която  обединява цялото общество. Безопасността вкъщи, на улицата, в училище, в Интернет е приоритет както на институциите, така и на родителите, гражданите и на самите деца. Затова всеки от нас, възрастните, трябва да обучава и да помага на малчуганите да усвояват правилата за движение по пътищата, за защита от пожари и други опасности“, това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова по време на откриването на две нови детски площадки – за пътна и пожарна безопасност, във великотърновското село Балван. Те ще бъдат използвани за практически занимания на деца и учениците от всички центрове за работа с деца и младежи, функциониращи в населените места в Община Велико Търново.

Заедно с д-р Лилова, лентите на новите съоръжения прерязаха заместник-кметът на община Велико Търново проф. Георги Камарашев, областният управител проф. Любомира Попова, директорите на Областната дирекция на МВР и на Регионалната пожарникарска дирекция – старши комисар Димитър Машов и комисар Красимир Кръстев, председателят на Съюза на пивоварите в България г-жа Ивана Радомирова и г-жа Благовеста Факирова от Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“.

Площадките са оборудвани с всички необходими принадлежности за изучаване на правилата за движение по пътищата и за реакция при огнени стихии. С атрактивни демонстрации бяха показани уменията на деца от отряди „Млад огнеборец“ в селата Самоводене и Балван и на професионалистита, така и възможностите на новата противопожарна техника.

След церемонията председателят на ДАЗД и г-жа Росица Димитрова - директор на Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" на Община Велико Търново, посетиха Кризисния център за деца, жертви на трафик или пострадали от насилие. Момичетата, настанени в него, споделиха с д-р Лилова своите истории и мечти, а управителят – г-жа Наталия Петкова разказа за работата на екипа и постигнатите резултати.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.