Председателят на ДАЗД връчи почетна грамота и плакет на Мария Хесус Конде по повод успешното приключване на мандата й в България

22.05.2018г.

 Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова участва в работна среща на министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков с представителя на УНИЦЕФ за България г-жа Мария Хесус Конде по повод успешното приключване на нейния 3-годишен мандат. На срещата присъства й заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Росица Димитрова. Министър Петков припомни, че Министерският съвет е одобрил през изминалата седмица проект на Плана за действие по програмата за страната 2018-2022 г. между правителството и УНИЦЕФ, както и проект на работен план за периода 2018-2019 г. Документите ще бъдат подписани официално през следващите дни. Той благодари на УНИЦЕФ за поетия ангажимент да разработи цялостен анализ на системата за закрила на детето в България, който ще послужи за основа за иницииране на законодателни  промени по отношение на  закрила на децата и семействата у нас. Председателят на ДАЗД подчерта ангажираността на г-жа Конде към гарантирането на  правото на децата да живеят в подкрепяща семейна среда, реформата в сферата на детското правосъдие, укрепването на политиките и механизмите за ограничаване на насилието над деца, както и за подобряване на закрилата на деца–бежанци и мигранти. От своя страна, г-жа Мария Хесус Конде изказа признателност за отличното взаимодействие и сътрудничество. Тя подчерта, че УНИЦЕФ работи в тясно сътрудничество с министерството за развиване на приемната грижа, центровете за настаняване от семеен тип,  разработването на услугите за домашен патронаж и семейно-консултативни услуги, целящи да предотвратят разделянето на деца от техните семейства. Представителят на УНИЦЕФ допълни, че в бъдеще организацията ще  помага на други страни, използвайки опита си в България в областта на деинституционализацията и работата с деца с увреждания. В края на срещата д-р Лилова връчи почетна грамота и плакет на ДАЗД на г-жа Конде по случай успешното приключване на нейния 3-годишен мандат и за активната й дейност за подобряване на живота на децата в България и оказаната подкрепа на националните политики за закрила на детето.