Председателят на ДАЗД връчи награди на изявени учители

11.05.2018г.

Д-р Елеонора Лилова взе участие в заключителния етап на XXI национален конкурс „Учител на годината“, организиран от Съюза на българските учители (СБУ). Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) приветства участниците и гостите на церемонията и награди изтъкнати български учители-новатори. Д-р Лилова връчи плакет на д.ик.н Янка Такева, председател на СБУ, в знак на уважение към професионализма, съчетаващ традициите и духовността с модерна визия за бъдещето на образованието. Официални гости на тържествената церемония бяха още Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, Йорданка Фандъкова, кмет на град София, Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ, Живка Първанова, зам.-областен управител на София-град, Бойко Свиленов,  областен координатор на Съюза на работодателите в системата на народната просвета за област Перник, д-р Пенчо Хубчев, проектен координатор на Фондация „Фридрих Еберт“, проф. д-р Росица Пенкова, директор на ДИУУ, д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град и др.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.