Председателят на ДАЗД връчи награди на Панорама на образованието във Враца

26.04.2018г.

Д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) участва в откриването на Шестото издание на Панорама на образованието във Враца.

"Не забравяйте, че четящият човек е знаещ, а знаещият е успешен. На добър час на всички!“ – с тези думи кметът Калин Каменов приветства участниците и гостите на събитието.

Във форума се включиха начални, средни и профилирани училища, професионални гимназии, филиалите на висшите учебни заведения в града, образователни, езикови школи и Центърът за кариерно развитие. Тази година в Панорамата участва и Висшето училище по телекомуникации - София.
Панорамата на образованието се организира от Община Враца и се проведе пред сградата на администрацията.
Калин Каменов и д-р Лилова посетиха щандовете на участниците в Панорама на образованието, на които всяко учебно заведение бе представило своите постижения, купи, медали и грамоти, презентираха се атрактивни и иновативни специалности.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.