Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД връчи дипломите на абсолвентите отличници във Факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски“

25.05.2016г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева връчи дипломите за висше образование на студентите отличници от Факултета по педагогика на Югозападния университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. 464 абсолвенти се дипломираха днес в най-стария факултет на ЮЗУ.

Г-жа Жечева пожела успешна реализация на абсолвентите и ги призова: „Не забравяйте, че децата, които утре ще застанат срещу вас са личности. Уважавайте тяхното достойнство и им дайте най-доброто от себе си“.

Тя връчи грамота и плакет за принос на Факултета по педагогика в развитието на педагогическата наука и на социалната отговорност към българските деца на декана доц. д-р Траян Попкочев. „Държавната агенция за закрила на детето високо оценява работат си с Факултета по педагогика, който преди 40 години постави основите на нов модел на обучение на педагози с висше образование за детските градини и началното училище, защото вие подготвяте специалистите, които ще работят с най-уязвимата група от обществото ни – децата“, заяви председателят на ДАЗД.

[su_slider source="media: 4769,4770"]