Председателят на ДАЗД гостува на децата от два столични центъра за настаняване от семеен тип

27.02.2018г.

<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG">Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова и г-жа Минка Йовчева – директор на Дирекция „Социални дейности“ на Столична община, гостуваха на децата от Центровете за настаняване от семеен тип „Христо Ботев“ и „Васил Левски“ в кв. „Подуяне“ в гр. София. В двете услуги живеят общо 20 момичета и момчета с увреждания.</span></p>
<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG">Д-р Лилова се запозна с част от децата и разгледа изработени от тях картини и предмети, посети залите за рехабилитация, логопедия и за срещи с родители и близки. Тя беше впечатлена от разноцветните им стаи, подредени по желание на всяко от тях.    </span></p>
<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG">Директорът  на двата Центъра, г-жа Светлана Славева, разказа за ежедневието на момчетата и момичетата. Някои от тях се обучават в </span><span lang="BG">Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“, други се посещават от учители в центровете. С децата работят и специалисти в услугите „Дневен център за деца с увреждания“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“. При повечето от тях се наблюдава напредък във физическото и психическото развитие.</span></p>
<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG">Персоналът е обучен за работа с деца с увреждания, подчерта г-жа Славева. Периодично се правят срещи и надграждащи курсове, за да се гарантира най-добрата грижа за децата. Социалните работници и детегледачите получават подкрепа и специално одобрени доброволци.</span></p>
<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG">Като добра практика, директорът на Центровете сподели взаимодействието с живеещите в съседните блокове като доброволци. По време на празници те посещават резидентните услуги и празнуват заедно с децата.</span></p>
<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG">„Вярвам, че всички тук сте се посветили на каузата да бъдат осигурени подходящи условия за развитие на всяко дете, лишено от родителска грижа. Затова срещнах толкова усмихнати детски лица днес“, заяви председателят на ДАЗД. Тя пожела на екипа на двата центъра да продължават всеотдайно да се грижат за момчетата и момичетата. </span></p>
[su_slider source="media: 8403,8404,8405" limit="58" height="800"  title="no" pages="no" autoplay="1500" speed="2000" link="lightbox" width = "1200" ]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.