Председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева представи детското участие в Кръгла маса на Съвета на Европа

30.11.2017г.

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето, г-жа Офелия Кънева взе участие в Кръгла маса, организирана от Съвета на Европа на тема „Достъпна информация за децата-мигранти в гр. Страсбург.

В форума провел се на 29-ти и 30-ти ноември в Страсбург взеха участие централни и местни власти, органи за закрила на детето, експерти в областта на миграцията и убежището, детски омбудсмани, както и деца, които са участвали в детски, представители на гражданския сектор, ангажирани със закрилата на децата-мигранти, както и деца, които са участвали в детски консултации.
Целта на Кръглата маса е обмяна на добрите практики между държавите-членки.
Председателят на ДАЗД, г-жа Офелия Кънева, представи опита на България в информирането на децата-мигранти и участието им в процедурите и вземането на решения, които ги касаят, като подчерта, че България е твърдо решена да насърчава правата на децата и да гарантира участието на децата във всички процеси, които засягат техния живот.

[su_slider source="media: 7842,7843,7844" limit="58" height="600" width="800"  title="no" pages="no" autoplay="500" speed="200"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.