Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева представи детското участие в Кръгла маса на Съвета на Европа

30.11.2017г.

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето, г-жа Офелия Кънева взе участие в Кръгла маса, организирана от Съвета на Европа на тема „Достъпна информация за децата-мигранти в гр. Страсбург.

В форума провел се на 29-ти и 30-ти ноември в Страсбург взеха участие централни и местни власти, органи за закрила на детето, експерти в областта на миграцията и убежището, детски омбудсмани, както и деца, които са участвали в детски, представители на гражданския сектор, ангажирани със закрилата на децата-мигранти, както и деца, които са участвали в детски консултации.
Целта на Кръглата маса е обмяна на добрите практики между държавите-членки.
Председателят на ДАЗД, г-жа Офелия Кънева, представи опита на България в информирането на децата-мигранти и участието им в процедурите и вземането на решения, които ги касаят, като подчерта, че България е твърдо решена да насърчава правата на децата и да гарантира участието на децата във всички процеси, които засягат техния живот.

[su_slider source="media: 7842,7843,7844" limit="58" height="600" width="800"  title="no" pages="no" autoplay="500" speed="200"]