Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева участва в V-та годишна среща на общините, приятели на детето

05.11.2014г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, представителят на УНИЦЕФ България г-жа Таня Радочай и зам.-кметът на Община Велико Търново Ганчо Карабаджаков откриха Петата годишна среща на Общините, приятели на детето. Акцент на форума е темата за детското участие.

„Мрежата на българските общини-приятели на детето създава уникална среда и утвърждава модели на комуникация, създава критерии и стандарти за целенасочена работа с младите хора. Това сътрудничество е изключително полезно, защото правото на момчетата и момичетата да изказват мнението си по всички въпроси, които ги касаят, и то да бъде взето предвид е едно от най-малко развитите и гарантирани в България. Ето защо е особено ценно, че акцент в V-та годишна среща е детското участие”, заяви председателят на ДАЗД.

От своя страна представителят на УНИЦЕФ България г-жа Таня Радочай благодари на г-жа Жечева и ДАЗД за подкрепата и съпричастността в гарантирането на правата на децата в страната.

„Отстояването на основните права на децата е гаранция за благосъстоянието на цялото общество. Градовете и общините трябва да се погрижат в максимална степен за осигуряване на добри условия за живот и развитие за всички деца“, заяви Ганчо Карабаджаков, зам.-кмет на община Велико Търново.

Преди срещата беше открита изложбата „Детските права имат лице и история” пред сградата на Община Велико Търново. Експозицията е част от инициативите за отбелязване на 25-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Снимките са направени от деца и възрастни, любители и професионални фотографи в рамките на инициативата на „УНИЦЕФ Фоторепортери”. Целта на конкурса е да популяризира текстовете на Конвенцията и да покаже как живеят децата в България през призмата на техните права.

Г-жа Жечева приветства инициативата на УНИЦЕФ. „Децата и младите хора са инвестиция в бъдещето, но ние трябва да осигурим и тяхното настояще. Защото възможностите и мненията, които имат, и приносът, който могат да дадат, са уникален ресурс за създаване на едно по-добро общество. Вярвайки в това, на 20 ноември 1989 г. членовете на Организацията на обединените нации приемат един от най-важните си документи – Конвенцията за правата на детето. 25 години по-късно ние се изправяме пред необходимостта да докажем на децата си, че този документ не е просто набор от препоръки, а реално помага за закрилата и развитието на младите хора”, заяви тя.

До края на ноември експозицията ще бъде представена в още 9 града – София, Варна, Пловдив, Благоевград, Шумен, Димитровград, Козлодуй, Свищов и Гоце Делчев.