Председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева: ДАЗД не само ще координира, но и ще подкрепя активно процеса на грижа за деца, жертва на трафик

14.07.2016г.

Националната работна среща на Кризисните центрове, проведена с любезното домакинство на кмета на община Алфатар, постави фокус върху децата, жертви на  трафик. Срещата се организира по инициатива на г-жа Офелия Кънева, съвместно с Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане г-н Цветан Васев. В срещата взеха участие представители на 10 от общо 16-те кризисни центъра в страната и на Националната комисия за трафик на хора.

Председателят на ДАЗД подчерта, че за да е ефективна работата по закрила и подкрепа на децата, жертви на трафик е необходимо да се подобри работата по проследяването на случаите в три основни направления: качествено събиране на информация от чуждестранните служби; качество на грижата и подкрепа в периода на настаняване на децата в Кризисния център; качествена подкрепа поне година след излизането на детето от Кризисния център. „ДАЗД ще продължи да осъществява координацията на целия процес, но ще бъдат предприети мерки и по отношение на използването на генерираната информация, за да може Агенцията качествено да се намеси и подпомогне професионалистите така, че ефективно да се подобри грижата за детето в реално време“.

Г-жа Кънева очерта и предизвикателствата пред специалистите, а именно:
<ul>
<li>качествен поглед върху развитието на детето и емоционално значимите за него хора;</li>
<li>наблюдение на детето в Кризисния център и активна работа по намирането на трайно решение за благосъстоянието на детето;</li>
<li>активно проследяване и подкрепа на развитието на детето след излизането му от Кризисния център за качествено включване в местната общност.</li>
</ul>
Националната среща даде възможност бъдещата работа на държавната администрацията по отношение на децата, жертви на трафик, да се базира на становищата и предложенията на професионалистите. ДАЗД и АСП се ангажират съвместно с екипите на Кризисните центрове до края на месец август 2016 г. да разработят насоки/указания, предназначени за професионалистите от кризисните центрове и да ревизират Методическото ръководство за предоставяне на социалната услуга “Кризисен център”.

Председателят на ДАЗД ще организира съгласуване на продуктите от Националната среща с всички релевантни органи и ще представи финалните им версии във Велико Търново на 21 септември 2016 г.

[su_slider source="media: 4713,4714,4715,4716,4717,4718"]