Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова присъства на тържественото събрание в Националната спортна академия „Васил Левски“

15.11.2018г.

„Като председател на Държавната агенция за закрила на детето, вярвам, че е от изключително значение младите хора да знаят, че големите успехи идват след упорити и дългогодишни усилия, защото това са стойностните постижения, непреходни във времето и носещи удовлетворение. Затова Националната спортна академия е един апостол и носител на тези послания, които надявам се и чрез нас – ДАЗД, да достигнат до детските сърца и умове.“ Това заяви д-р Елеонора Лилова – председател на ДАЗД, в приветственото си слово по случай 15-ти ноември – Ден на НСА „Васил Левски“.

Д-р Лилова присъства на тържественото събрание, което се проведе в Аулата на Академията. Председателят на Агенцията увери ректора на Академията – проф. Пенчо Гешев и академичното ръководство, че могат да разчитат на подкрепа от ДАЗД и на готовност за съвместни инициативи, свързани с развитието на спорта и популяризирането му сред децата.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.