Председателят на ДАЗД Ева Жечева: Участието на децата във вземането на решения - основен приоритет в работата на Агенцията

01.10.2015г.

„Осигуряването на участието на младите хора във вземането на решенията и постигането на конкретни резултати е основен приоритет в работата на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/. Ние вярваме, че детското участие променя качествено живота на децата, намалява нивото на насилие, способства за вземане на по-добри решения“, заяви при откриването на второто редовно заседание на Съвета на децата председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. „Вие сте най-важните посланици и застъпниците за детско участие, обърна се тя към децата и благодари на членовете на Съвета за усилията им за утвърждаването на му като ефективен орган и партньор на местните и държавни власти в реализацията на политики за децата, за активното им участие в детския форум „Моят глас е важен“ – консултативния процес, организиран от УНИЦЕФ и ДАЗД, за изразеното от тях мнение по ключови въпроси по проектозакона за предучилищното и училищното образование, за реализирането на инициативата „Здравословно и безопасно лято“.

В своята 13-годишна история Съвета на децата се утвърди като пространство на доверие, толерантност и приятелство, в което се обменят знания и добри практики, децата и младите хора се учат как да работят в екип, как да си взаимодействат с местната и държавната власт, със структурите на гражданското общество, да работят в екип, да работят за каузи“, каза г-жа Жечева.

«Закрилата на децата, създаването на по-добри условия за развитие и повишаване на благосъстоянието им са основен приоритет на българското правителство. Нашата цел е чрез реализирането на политики за подкрепа на децата и семействата да осигурим равен шанс за всички деца – да бъдете здрави, да учите в спокойна среда, да имате пълноценен живот и щастливо детство», заяви г-н Тотьо Младенов – съветник на министър-председателя на Република България. Той поздрави Държавната агенция за закрила на детето за възможността, която дава чрез Съвета на децата младите хора в страната да изразяват своето мнение и пълноценно да участват в процесите на взимане на решения при разработването на политики за тяхното бъдеще, както и за това, че дава най-добрата гаранция на правата на всички деца.

„Много важно е преди да направят своите избори, преди да получат своята идентичност, децата да не са обект на натиск чрез медиите. Затова СЕМ има ясна политика с особено внимание върху защитата на децата от вредно съдържание в електронните медии. Ако имахме подобен Съвет на децата щяхме да сме много по-облекчени“, обърна се към членовете на Съвета на децата председателят на СЕМ Георги Лозанов.

Заместник-председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 43-то Народно събрание Иван Чолаков изпрати поздравителен адрес до Съвета на децата. „Ние възрастните знаем, че мислите и чувствата на децата са механизъм, чрез който политиките в областта на детето могат да посрещнат най-добре техните потребности, затова поемаме отговорността и очакваме вашите идеи“, заявява г-н Чолаков.

Стратегията на Съвета на Европа за правата на децата /2015 – 2021/ обсъди на днешното си заседание Съветът на децата с представителя на България в Комитета на експертите към Съвета на Европа Велина Тодорова.

В документа са описани основните предизвикателства пред децата в следващите 5 години, като се обръща внимание на подходите за осъществяване на стратегическите цели чрез работа в мултидисциплинарен екип, изграждането на устойчиво партньорство и ефективна комуникация в името на децата.

Петте приоритетни области в Стратегията за правата на децата 2016-2021 г. са:
<ul>
<li>равни възможности за всички деца;</li>
<li>участие на всички деца;</li>
<li>живот без насилие за всички деца;</li>
<li>достъп до правосъдие за всички деца;</li>
<li>участие, закрила и осигуряването в цифровата среда.</li>
</ul>
Застъпничеството като форма на детско участие и принципите за изграждането на публични кампании ще обсъжда Съвета през втория ден на срещата си в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, кв. „Кремиковци“. Специален гост на младите хора ще бъде Симеон Колев от БГ радио. Заедно с него членовете на консултативния орган на ДАЗД ще планират инициативи за отбелязване на годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето на 20 ноември.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.