Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД Ева Жечева: Участието на децата във вземането на решения - основен приоритет в работата на Агенцията

01.10.2015г.

„Осигуряването на участието на младите хора във вземането на решенията и постигането на конкретни резултати е основен приоритет в работата на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/. Ние вярваме, че детското участие променя качествено живота на децата, намалява нивото на насилие, способства за вземане на по-добри решения“, заяви при откриването на второто редовно заседание на Съвета на децата председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. „Вие сте най-важните посланици и застъпниците за детско участие, обърна се тя към децата и благодари на членовете на Съвета за усилията им за утвърждаването на му като ефективен орган и партньор на местните и държавни власти в реализацията на политики за децата, за активното им участие в детския форум „Моят глас е важен“ – консултативния процес, организиран от УНИЦЕФ и ДАЗД, за изразеното от тях мнение по ключови въпроси по проектозакона за предучилищното и училищното образование, за реализирането на инициативата „Здравословно и безопасно лято“.

В своята 13-годишна история Съвета на децата се утвърди като пространство на доверие, толерантност и приятелство, в което се обменят знания и добри практики, децата и младите хора се учат как да работят в екип, как да си взаимодействат с местната и държавната власт, със структурите на гражданското общество, да работят в екип, да работят за каузи“, каза г-жа Жечева.

«Закрилата на децата, създаването на по-добри условия за развитие и повишаване на благосъстоянието им са основен приоритет на българското правителство. Нашата цел е чрез реализирането на политики за подкрепа на децата и семействата да осигурим равен шанс за всички деца – да бъдете здрави, да учите в спокойна среда, да имате пълноценен живот и щастливо детство», заяви г-н Тотьо Младенов – съветник на министър-председателя на Република България. Той поздрави Държавната агенция за закрила на детето за възможността, която дава чрез Съвета на децата младите хора в страната да изразяват своето мнение и пълноценно да участват в процесите на взимане на решения при разработването на политики за тяхното бъдеще, както и за това, че дава най-добрата гаранция на правата на всички деца.

„Много важно е преди да направят своите избори, преди да получат своята идентичност, децата да не са обект на натиск чрез медиите. Затова СЕМ има ясна политика с особено внимание върху защитата на децата от вредно съдържание в електронните медии. Ако имахме подобен Съвет на децата щяхме да сме много по-облекчени“, обърна се към членовете на Съвета на децата председателят на СЕМ Георги Лозанов.

Заместник-председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 43-то Народно събрание Иван Чолаков изпрати поздравителен адрес до Съвета на децата. „Ние възрастните знаем, че мислите и чувствата на децата са механизъм, чрез който политиките в областта на детето могат да посрещнат най-добре техните потребности, затова поемаме отговорността и очакваме вашите идеи“, заявява г-н Чолаков.

Стратегията на Съвета на Европа за правата на децата /2015 – 2021/ обсъди на днешното си заседание Съветът на децата с представителя на България в Комитета на експертите към Съвета на Европа Велина Тодорова.

В документа са описани основните предизвикателства пред децата в следващите 5 години, като се обръща внимание на подходите за осъществяване на стратегическите цели чрез работа в мултидисциплинарен екип, изграждането на устойчиво партньорство и ефективна комуникация в името на децата.

Петте приоритетни области в Стратегията за правата на децата 2016-2021 г. са:
<ul>
<li>равни възможности за всички деца;</li>
<li>участие на всички деца;</li>
<li>живот без насилие за всички деца;</li>
<li>достъп до правосъдие за всички деца;</li>
<li>участие, закрила и осигуряването в цифровата среда.</li>
</ul>
Застъпничеството като форма на детско участие и принципите за изграждането на публични кампании ще обсъжда Съвета през втория ден на срещата си в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, кв. „Кремиковци“. Специален гост на младите хора ще бъде Симеон Колев от БГ радио. Заедно с него членовете на консултативния орган на ДАЗД ще планират инициативи за отбелязване на годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето на 20 ноември.