Председателят на ДАЗД закри международната конференция на високо ниво за правата на детето

06.04.2016г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева закри международната конференция на високо ниво за правата на детето, на която бе лансирана новата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.). В своята реч г-жа Жечева очерта основните изводи от тематичните сесии, проведени през двата дни на форума.

"Уважаеми дами и господа,

За мен е привилегия да говоря пред вас в края на конференцията за лансиране на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021 г. – този наистина вълнуващ форум, посветен на отговорностите, които поемаме към нашите деца, към бъдещето, което водим за ръка.

Общата европейска стратегия за детски права е израз на споделени ценостти. Тя е символ на разбирането, че децата заслужават равен достъп до закрила и възможности за развитие. Обединените ни усилия най-адекватно биха изпълнили със съдържание нашия естествен анагажимент да им ги осигурим. Изразяването на политическата воля и ангажимент на толкова високопоставени делегати е гарантиранция за успеха на Стратегията от София.

Участието в конференцията на над 250 делегати от 47-те страни-членки на Съвета на Европа, на високопоставени представители на СЕ, на правителствата, на ООН, на международни организации са израз на категоричната ни воля да работим заедно за прилагането на стратегията. Заедно с нас тук са представители на децата и младежите на 7 страни-членки, което се случва за първи път на подобно събитие на високо ниво в София. Тези млади хора вече са специалисти по една или няколко от обхванатите от Стратегията теми, много от тях имат опит в застъпничеството. Благодарим им за приноса в дискусиите и полезната обратна връзка от пленарните сесии. Обменихме успешни практики. Чухме разкази за научени уроци и споделихме опит в преодоляването на трудности. Всичко това е реална заявка за сремежа ни през следващите шест години да работим по целите на Стратегията и то в среда на добра комуникация и партньорство.

Бих искала да изразя и удовлетворението си от възможността отново да открием, че въпреки националните и регионални различия, всички ние сме съпричастни и ангажирани към общатата кауза за защита на детските права. Това е изключително мотивиращо, то носи енергията, от която се нуждаем, за да вървим напред.

В резултат на срещата разбрахме, че няма нужда да създаваме нови стандарти в областа на детското правосъдие, а от национални насоки как да ги прилагаме. За тяхното разработване можем да разчитаме на Съвета на Европа, както и на програмата за обучение на съдии ХЕЛП. Необходимо е да изградим капацитет в специалистите за работа с деца, когато те са въвлечени в съдебни производства. Не се фокусираме само върху наказателните, а също така и върху административни и граждански дела. Съгласихме се, че е задължително да се прилагат мултидисциплинарни подходи, а професионалистите да споделят опит помежду си. Наш ангажимент е децата да имат възможност да комуникират с институциите.

Засилените миграционни потоци ни изправят пред нова и много динамична реалност, пред все по-голяма необходимост от намиране на съвместни решения, от по-тясно регионално и глобално сътрудничество.

На вчерашната тематична сесия за децата бежанци един от говорителите - г-жа Ангелагис, разказа историята на сляпо дете от Афганитан. То се озовало в бежански лагер в Гърция. В лагера доброволците го попитали как е успяло да стигне само чак до там и то казало: "като се държах за ръце". Това простичко изречение съдържа най-силното послание към нас възрастните, а то е – подкрепяйте ни, подайте ни ръка, за да пораснем спокойни, силни и смислени хора. Ангажимент на всички нас е да превърнем това послание в реалност.

Ние сме длъжни да изградим система за закрила. Предизвикателство пред Европа е споделената отговорност за деца в движение чрез изготвянето на специaлен план за закрилата им, както и за защита на всички техни права.

Говорихме с децата как да реализираме пълноценно правото им на участие. Струва си да помислим върху предложението им за специални стратегии за детско участие, да прегледаме законодателството си и да заложим норми за гарантиране на това право при всякакви обстоятелства. Както каза Йоана, пространството за детско участие трябва да е достъпно за всички деца. Фатима даде едно от решенията: „Говорете с децата и ги питайте“.

Динамиката на развитието на дигиталната среда непрекъснато ни изправя пред нови предизивикателства. Не можем да пренебрегваме факта, че всеки един от трима интернет потребители е дете или млад човек под 18-годишна възраст. Трябва да намерим баланс между достъпа до вълнуващи възможности за децата, правото им да изразяват себе си в дигиталния свят и осигуряването на тяхната безопасност. Този баланс е основата на тематичните политики, които следва да бъдат развивани през следващите шест години. Това се съгласиха участниците в диксусията, посветен на правата на децата в дигиталната среда. Стратегията от София би могла успешно да подпомага разработването на цялостни национални и наднационални стратегии в тази област, тя съдържа ключови мерки за това. Успехът на такива стратегии е в интегрираните мерки и в активния ангажимент на IT индустрията.

Въпреки че на този форум се фокусирахме върху девет ключови теми, ние знаем, че те са взаимосвързани, защото са основани на права. Всяко действие има отражение върху благосъстоянието на децата. Защитата на правата им изисква мултидисциплинарен подход, както в отделните страни, така и в международен аспект. Ние имаме воля да прилагаме такъв подход.

България през последните 16 години измина своя труден път в изграждане на политиките за правата на детето. Когато се подготвяхме за тази конференция, ние бяхме всички заедно – институции, деца и неправителствени организаци. В този кръг на доверие се роди идеята да представим политиките за децата като къща, която изграждаме заедно. Тя визуализира как интегрираният подход може да отговори на новите предизвикателства и реалности, тогава когато споделяме общи ценности. Дискусиите, споделянето, обмяната на опит по времето на конференцията ми дават увереност, че заедно ще изградим общата eвропейска къща, прилагайки Стратегията от София.

Надявам се да сте почувствали, че София наистина отвори сърцето си за вас. Благодаря ви за ползотворната работа и ви желая успех, за да имаме сили да отстояваме поетите ангажименти. Очаква ни дълъг път до 2021 г., изпълнен с работа, с предизвикателства и с промени. Ще си позволя отново да цитирам нашия представител в Съвета на децата Йоана: няма малки и големи промени. Големите промени се състоят от постигнатите малки.
В края на конференцията бих искала да благодаря на всички, които допринесоха за успеха на тази среща,
на Съвета на Европа за ползотворното сътрудничество, на доброволците за всеотдайността, на всички колеги от институциите и неправителствения сектор, на децата.

До нови срещи!", пожела на делегатите председателят на ДАЗД.

Конференцията под надслов „Достигаме висини за правата на детето“ даде начало на третата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето /Стратегията от София/, приета  на 2 март 2016 г. Тя се организира в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Домакини на форума бяха Министерство на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето. Конференцията се проведе под патронажа на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев.