Председателят на ДАЗД изпрати писмо до Дирекция "Социално подпомагане"–Варна, във връзка със сексуалните действия на полицаи с непълнолетна

16.10.2009г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани изпрати писмо до директора на Дирекция „Социална подпомагане” – гр. Варна

Писмото съдържа указание да бъде проучен случаят с извършените сексуални действия с непълнолетно момиче от двама служители на Областната дирекция на МВР – гр. Разград.

Посочва се и необходимостта от предприемане на действия за оказване на психологическа помощ на пострадалото момиче.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.