Председателят на ДАЗД изпрати писмо до кмета на община Завет във връзка със смъртта на дете, разкъсано от куче

20.10.2009г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани изпрати писмо до кмета на община Завет г-н Ахтер Велиев във връзка със смъртта на 5-годишно момиченце.

Трагичният инцидент се случи на 19 октомври т.г. в с. Сушево, когато куче нападнало детето пред местната хлебарница, нахапало го и на път за болницата момиченцето починало.

"Необходимо е да проучите случая и да предприемете мерки с цел запазване сигурността и живота на децата в населеното място. Моля, да ме информирате за предприетите от Вас мерки по компетентност.", пише г-жа Шабани до кмета на община Завет.