Председателят на ДАЗД изпрати писмо до кмета на община Завет във връзка със смъртта на дете, разкъсано от куче

20.10.2009г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани изпрати писмо до кмета на община Завет г-н Ахтер Велиев във връзка със смъртта на 5-годишно момиченце.

Трагичният инцидент се случи на 19 октомври т.г. в с. Сушево, когато куче нападнало детето пред местната хлебарница, нахапало го и на път за болницата момиченцето починало.

"Необходимо е да проучите случая и да предприемете мерки с цел запазване сигурността и живота на децата в населеното място. Моля, да ме информирате за предприетите от Вас мерки по компетентност.", пише г-жа Шабани до кмета на община Завет.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.