Председателят на ДАЗД изпрати писмо до ДСП "Красно село" заради бито от майка си дете

22.10.2009г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани изпрати писмо до ДСП – "Красно село" – гр. София, по повод инцидента с 8-годишно момиченце, бито от майка си.

Детето е било намерено от служител на МВР около 1 часа на 22 октомври т.г. до чешмите на последната спирка на трамвай № 5 в кв. Княжево с множество контузни рани по лицето. Отведено е в УМБАЛСП „Пирогов” и след оказаната медицинска помощ е освободено.

В писмото си г-жа Шабани изисква от Директора на ДСП – „Красно село”, да бъде извършено проучване на всички обстоятелства по случая, да се предприемат спешни мерки за закрила на детето и да бъде писмено уведомена за предприетите действия.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.