Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДАЗД ИЗРАЗИ ОНЛАЙН ПОДКРЕПАТА СИ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С АУТИЗЪМ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДАЗД ИЗРАЗИ ОНЛАЙН ПОДКРЕПАТА СИ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С АУТИЗЪМ

02.04.2020г.

По повод 2-ри април, Световният ден за информираност за аутизма, председателят на Държавната агенция за закрила на детето, д-р Елеонора Лилова и председателят на Сдружение „Аутизъм днес”, г-жа Владислава Цолова, проведоха онлайн работна среща. По време на видеоконферентната връзка помежду си двете обсъдиха реализацията на програмата за „Детегледачи на деца и младежи с аутизъм“ на Световната здравна организация, инициирана от Сдружение „Аутизъм днес“ и Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“.

Д-р Лилова и г-жа Цолова се съгласиха, че използването на подход, ориентиран към семейството и който ще се предлага от неспециалисти (напр. медицински сестри, работещи в общността или доброволци) може да се превърне в полезна част от мрежата за здравни и социални услуги за децата с аутизъм и семействата им.

Г-жа Цолова представи работата на центровете на Сдружението по време на извънредното положение. Включването съвместно на децата и родителите в групови онлайн терапевтични сесии със специалистите е позволило те да подобрят начина си на общуване с децата. В същото време това е довело до възможност да се работи и върху нови проблеми, възникващи в домашна среда. Голяма част от семействата са увеличили броят на часовете си, но има и такива, които не успяват да се включат в онлайн средата.

„Родителите, близките и специалистите, които се грижат за децата с аутизъм са като герои на трудните битки, достойни за уважение. Гордея се с всяка стъпка и успех на децата с аутизъм, родителите и техните терапевти. Ние от ДАЗД вярваме, че не трябва да се стремим да променяме света на децата аутисти, трябва да променим света около тях, защото всяко различно човешко същество има право да получи важните и полезни за него неща“ – подчерта в специално видео обръщение председателят на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова.

С всяка изминала година нуждата от специалисти, които работят с децата с разстройство от аутистичния спектър се увеличава. Терапевтичните сесии се превръщат в предизвикателство и за родителите, и за професионалистите, защото броят на диагностицираните с аутизъм деца непрекъснато расте, а специалистите не се увеличават със същото темпо. Според Световната здравна организация 1 на 160 деца имат разстройство от аутистичния спектър. Те се нуждаят от грижи, които да им помогнат да преодолеят дефицитите и да разгърнат потенциала си.

Полезна информация и подкрепа може да намерите от:

Сдружение "Аутизъм днес" – тел. 0882 068 314 –  от 11.00 до 12.00 ч.;0886 808 819 –  от 16.00 до 17.00 ч.; 0889 977 973 –  от 17.00 до 18.00 ч. и 0882 009 468 – от 18.00 до 19.00 ч.;

Сдружение с нестопанска цел “Заедно за децата с аутизъм” – тел. 0877732681;

Сдружение “Асоциация  аутизъм” – тел. 0878566936

Фондация “Образователно равенство - Аутизъм” България –  онлайн обучения за подкрепа на родителите: https://orautism.eu/