Председателят на ДАЗД инициира консултативна среща с обществени съвети и училищни настоятелства на столични училища

03.10.2018г.

На 09 октомври, вторник, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова инициира провеждането на консултативна среща с представители на обществените съвети и училищни настоятелства на столични образователни институции (детски градини и училища). Форумът се организира в сътрудничество с д-р Ваня Кастрева – началник на Регионалното управление на образованието (РУО), София-град.

Темите, които ще бъдат обсъждани на срещата, са свързани с приоритетните области на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. – „Здраве (физическо, психическо и социално благополучие на децата) и здравословен начин на живот“, „Качествено образование“, „Подкрепа на семейството“, „Отдих и свободно време на децата“, „Сигурна и безопасна среда, превенция на насилието и достъп до правосъдие“.

Членовете на обществените съвети и училищни настоятелства ще се запознаят и ще дискутират и спазването на основните принципи, заложени в стратегическия документ:

  • недопускане на дискриминация;
  • най-добър интерес на детето;
  • право на живот, оцеляване и развитие;
  • право на детето да бъде чуто и неговото мнение да бъде взето предвид.

Консултационният процес със заинтересованите страни (детски и младежки организации, родители и родителски организации, професионалисти, законодателна и съдебна власт, граждански и други организации, работещи с деца, местна власт, научни и изследователски общности, медии) заема важно място при създаването на новата стратегия. Съгласно общата визия на документа, всяко дете в България трябва да развива своя потенциал в здравословна, сигурна и подкрепяща среда, която гарантира неговата идентичност, достоен живот и човешки права.

Срещата ще започне в 16.30 часа в зала „Пресцентър“ (ул. „Триадица“ №2).

Във връзка с пропускателния режим и капацитета на залата, желаещите да участват в дискусията трябва да заявят присъствието си до 16.30 часа на 08.10.2018 г. на адрес: stanislav.pandin@sacp.government.bg.

Консултативни срещи с представители на обществените съвети и училищни настоятелства ще бъдат проведени и в градовете, в които Главна дирекция "Контрол по правата на детето" на ДАЗД има териториални структури - Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе.