Председателят на ДАЗД и гръцкият зам.-омбудсман обсъдиха възможностите за сътрудничество

06.04.2016г.

Гръцкият заместник-омбудсман за децата г-н Георге Москос представи системата за закрила на децата на страната си и възможностите за сътрудничество при случаи на български деца в риск на територията на Гърция по време на двустранна среща с председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, състояла се по време на  конференцията на високо равнище за правата на детето.

Г-жа Жечева представи дейността на ДАЗД и мерките, които се предприемат по случаи на деца, станали жертва на експлоатация или трафик. „В последните години работим изключително целенасочено по международни случаи, заради увеличения брой на деца, попаднали в различни рискови ситуации в чужбина“, допълни тя. Г-н Москос изрази готовността си да съдейства на българските органи за закрила в работата по тези случаи.

На срещата присъства г-н Георгиус Николаидис – директор на Института за здравето на децата, жертви на насилие.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.