Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД и гръцкият зам.-омбудсман обсъдиха възможностите за сътрудничество

06.04.2016г.

Гръцкият заместник-омбудсман за децата г-н Георге Москос представи системата за закрила на децата на страната си и възможностите за сътрудничество при случаи на български деца в риск на територията на Гърция по време на двустранна среща с председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, състояла се по време на  конференцията на високо равнище за правата на детето.

Г-жа Жечева представи дейността на ДАЗД и мерките, които се предприемат по случаи на деца, станали жертва на експлоатация или трафик. „В последните години работим изключително целенасочено по международни случаи, заради увеличения брой на деца, попаднали в различни рискови ситуации в чужбина“, допълни тя. Г-н Москос изрази готовността си да съдейства на българските органи за закрила в работата по тези случаи.

На срещата присъства г-н Георгиус Николаидис – директор на Института за здравето на децата, жертви на насилие.