Председателят на ДАЗД Надя Шабани посети столичните социални домове за деца

23.12.2009г.

В дните преди Коледа председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани посети всичките 9 социални институции за деца в София.

Над 400 деца от домовете за деца лишени от родителски грижи и домовете за медико-социални грижи получиха лакомста и плодове за празниците.

Г-жа Шабани лично поздрави персонала на домовете и им благодари за грижите, които полагат за малчуганите, лишени от най-ценното за едно дете — семейната грижа!

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.