Председателят на ДАЗД Надя Шабани назначи проверка по случая с пострадалото дете от Сандански

16.02.2010г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани назначи проверка за изясняване на всички обстоятелства, при които е пострадало 2-двегодишно момченце от гр. Сандански. Късно снощи линейка от Сандански е транспортирала до "Пирогов" детето с разкъсани право черво и пикочен мехур. Лекарите веднага са го оперирали и по данни от болницата състоянието му е стабилно.

Според първоначалната информация момченцето е пострадало при домашно насилие. От март 2009 г. детето няколко пъти е било настанявано в различни болници, където е диагностицирано с "хронично-съдова болест на червата", която предизвиква периодични кръвоизливи.

Комисията на ДАЗД ще проверява работата на Отдела за закрила на детето в града, както и дали лекарите са констатирали риск за здравето на момченцето. В случай, че бъдат констатирани нарушения от страна на социалните работници, председателят на ДАЗД ще настоява за дисциплинарни наказания. ДАЗД ще сезира Районната прокуратура в гр. Сандански с искане да се произнесе по казуса дали има сексуално насилие над детето.

Междувременно г-жа Шабани посети "Пирогов" и разговаря с лекарите от Детска реанимация. Те я увериха, че състоянието на детето е стабилно и на по-късен етап ще я запознаят с медицинската документация по случая.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.