Председателят на ДАЗД Надя Шабани разпореди проверка в Преходно жилище – Ново село

16.02.2010г.

Председателят на ДАЗД Надя Шабани издаде заповед за проверка в Преходно жилище в Ново Село, обл. Видин. В него живеят 8 деца от институции, които се подготвят за извеждане и самостоятелен живот.

Поводът за проверката е изнесена от медиите информация, че възпитател от жилището е нанесъл побой над 14-годишно момче и е показвал порнографски материали на децата.

Проверката ще установи дали се спазва Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, както и правото на закрила от насилие, съгласно Конвенцията за правата на децата на ООН и Закона за закрила на детето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.