Председателят на ДАЗД Надя Шабани разпореди проверка в Преходно жилище – Ново село

16.02.2010г.

Председателят на ДАЗД Надя Шабани издаде заповед за проверка в Преходно жилище в Ново Село, обл. Видин. В него живеят 8 деца от институции, които се подготвят за извеждане и самостоятелен живот.

Поводът за проверката е изнесена от медиите информация, че възпитател от жилището е нанесъл побой над 14-годишно момче и е показвал порнографски материали на децата.

Проверката ще установи дали се спазва Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, както и правото на закрила от насилие, съгласно Конвенцията за правата на децата на ООН и Закона за закрила на детето.