Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД назначи проверка по случая с убитото момче в Ловеч

16.12.2009г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани разпореди проверка в Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСП/ в гр. Ловеч.

Поводът за проверката е смъртта на 16-годишния Димитър Тодоров, който на 16 декември т.г. бе промушен с нож от 20-годишен младеж на бунището край града. В линейката на път за болницата пострадалото момче е починало.

Димитър Тодоров е бил настанен в ЦНСП през декември 2008 г. за дългосрочно ползване на социалната услуга. На 18 ноември т.г. бащата на Димитър е посетил Центъра и е поискал да прибере сина си за времето до коледните и новогодишните празници.

Съгласно правилника на ЦНСП бащата е подписал декларация, че желае синът му да бъде при него до края на годината и осъзнава отговорностите си като родител за опазване живота и здравето на детето си.