Председателят на ДАЗД направи посещения на пет социални услуги за деца в град Габрово

18.08.2016г.

Само преди дни председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева се върна от гр. Габрово, където посети пет от социалните услуги, които се предлагат на територията на общината. Начало на обиколката бе дадено с посещение на „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с аутизъм“ „Равен старт“, с капацитет 20 места. Потребители на услугата са деца с проблеми от аутистичния спектър, а в центъра работят ръководетел, педагог, психолог и логопед. Служителите се похвалиха с добра практика и постижения, но са съжаление капацитете на услугата в момента не е запълнена, а и много малко хора от района знаят за възмосттите, които предлага центъра. „Имате прекрасни условия за работа, имате възможност да работите в уютна и подходаща обстановка да деца с такива проблеми, и трябва да направите всичко възможно повече хора да разберат за услугата, която предлагате“. Това сподели г-жа Кънева със служителите от Центъра.

Втора спирка от обиколката на г-жа Кънева беше „Звено майка и бебе“ , в което имаше настанени само 2 майки, от капацитет 8. Предлаганата услуга е денонощна и насочена основно към майки, които искат да изоставят децата си. Звеното обаче дава възможност, бъдещи и настоящи майки да преосмислят решението си с помощта на специалистите.

Следващи спирки от посещенията на г-жа Кънева бяха в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Дневен център за деца с увреждания и Комплекс за социални услуги за деца. И на трите места условията за децата с различни увреждания бяха повече от прекрасни. Служителите със старание и любов подхождат към проблемите на малчугани и тинейджъри. Идеята на всички тези социални услуги е реинтеграция на децата; обучение в умения за самостоятелен начин на живот и социална интеграция на деца от институции; консултиране и подкрепа на семейства в риск; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

„Радвам се, че успях да посетя една не малка част от социалните услуги, които предоставя община Габрово за деца с различни проблеми. Постигнати са добри резултати, но аз като човек, който винаги иска максимума, смятам, че има над какво още да се работи, за да могат децата, посещаващи социалните услуги да получат най-доброто за тях“. Това сподели още председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева.

[su_slider source="media: 4186,4187,4188,4189,4190,4191,4192,4193,4194,4195,4196,4197,4198,4199,4200,4201,4202,4203,4204,4205,4206,4207,4208,4209,4210,4211,4212,4213,4214,4215,4216,4217,4218" limit="96" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]