Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД обсъди законодателни промени с г-н Славчо Атанасов

13.03.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова проведе работна среща с председателя на комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание г-н Славчо Атанасов. Те обсъдиха бъдещи законодателни промени, които касаят грижата за децата. Двамата се разбраха да работят в тясно сътрудничество и често да обсъждат проблемите и възможностите за тяхното решаване. Освен това да реализират съвместни политики и инициативи.