Председателят на ДАЗД обсъди законодателни промени с г-н Славчо Атанасов

13.03.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова проведе работна среща с председателя на комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание г-н Славчо Атанасов. Те обсъдиха бъдещи законодателни промени, които касаят грижата за децата. Двамата се разбраха да работят в тясно сътрудничество и често да обсъждат проблемите и възможностите за тяхното решаване. Освен това да реализират съвместни политики и инициативи.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.