Председателят на ДАЗД обсъди възможности за сътрудничество с Агенцията по осиновяване на Франция

21.02.2018г.

<p style="text-align: justify;">Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова обсъди възможностите за взаимодействие  с г-жа Шарлот Жиро – генерален директор на  Агенцията по осиновяване на Франция, и г-жа Северин Льо Тютур – консул в Посолството на Република Франция.</p>
<p style="text-align: justify;">По време на срещата д-р Лилова и екипът й представиха българската система за закрила на детето, постигнатите резултати в процеса на деинституционализация на грижата за деца в България, осигуряването на близка до семейната среда за децата, лишени от родителска грижа с и без увреждания, превенцията на съжителства и раждания от непълнолетни момичета, както и  насилието и експлоатацията на деца. Акцент бе поставен на функционирането на системата за национално и международно осиновяване. Действията на всички ангажирани в него институции се ръководят от осигуряване на най-добрия интерес на всяко дете.</p>
<p style="text-align: justify;">От страна на г-жа Жиро бе споделен френският опит в осиновяването, както и добрата практика за обучение на кандидат-осиновители, която преминава през четири етапа. По време на тези курсове бъдещите родители се научават как да реагират на специфичните нужди на детето, като отчитат различната географска принадлежност и индивидуалните му особености. Генералният директор на Агенцията по осиновяванията на Франция представи брошура за френски граждани, които желаят да осиновяват български деца. В нея са отбелязани националните особености на детето, както и информация за френски граждани, осиновили български деца в рамките на процедурата за международно осиновяване.</p>
<p style="text-align: justify;">Д-р Лилова и г-жа Жиро се договориха експертите от Държавната агенция за закрила на детето да предоставят информация за България, с която да се допълни брошурата.</p>
<p style="text-align: justify;">Гостите бяха запознати и с дейността на Националната телефонна линия за деца 116 111, като най-бързия и лесен начин за подаване на сигнал за дете, което се нуждае от подкрепа или закрила. Г-жа Жиро сподели, че във Франция съществува подобна телефонна линия с номер 119, предназначена за деца и техните родители, която поддържа сътрудничество и с други национални линии в държавите-членки. В тази връзка  д-р Лилова предложи възможността за обмяна на опит и добри практики между френския телефон 119 и Националната телефонна линия за деца 116 111 в Република България.</p>