Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД обсъжда в Гърмен мерки за гарантиране на правата и базовите потребности на децата

24.06.2015г.

Междуинституционална среща за обсъждане на мерки и действия за гарантиране на правата и осигуряване на базовите потребности на децата в риск от Община Гърмен организира председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева на <strong>25.06.2015 г., четвъртък</strong>, в сградата на Община Гърмен.

Срещата е по повод станалите известни случаи на деца, които не посещават учебни занятия заради създалото се напрежение и конфронтация между различни групи от населението, както и във връзка с предстоящото събаряне на незаконно изградени постройки в община Гърмен. На нея председателят на ДАЗД ще предложи за обсъждане План за действие за гарантиране на правата и осигуряване на базовите потребности на децата в риск, както и конкретните ангажименти на всяка от институциите за реализацията му.

Тя ще започне в <strong>13.00 часа</strong> и в нея ще участват председателят на ДАЗД, омбудсманът на Република България Константин Пенчев, заместник областният управител Асим Адемов, директорът на Дирекция „Социално подпомагане” – Гоце Делчев Петранка Чуркова, началникът на Регионален инспекторат по образованието Ивайло Златанов, кметът на община Гърмен Минка Капитанова, директорът на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Стоян Стругов, представители на Районно управление „Полиция” – Гоце Делчев, Регионална здравна инспекция – Благоевград, експерти на Държавна агенция за закрила на детето.