Председателят на ДАЗД отговаря на отвореното писмо на БХК

28.09.2010г.

По повод отворено писмо на Българския хелзинкски комитет (БХК) председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Надя Шабани изпрати отговор на г-н Красимир Кънев – председател на БХК.

В писмото си г-жа Шабани напомня, чена 2 юни т.г. стартира изпълнението на проекта „Детство за всички”, който цели деинституционализацията на децата, отглеждани в домове за умствена изостаналост. В тази връзка са сформирани мултидисциплинарни екипи за индивидуални оценки на децата, в които са включени 267 специалисти.

В екипите участват широк кръг от професионалисти – местен координатор, избран чрез конкурсна процедура от ДАЗД, представители на органите по закрила на детето на местно ниво - социални работници от отделите ”Закрила на детето”, представители на домовете, външни експерти - клинични психолози, терапевти, клинични социални работници, внасящи специализирана експертна оценка, лекари, определени от регионалните центрове по здравеопазване.

От началото на септември т.г. екипите правятпреглед и анализ на съществуващото положение в домовете, както и планове за действие и грижа на всички деца с увреждания, отглеждани в специализираните институции.

Процесът на оценяване се очаква да завърши на 15 октомври 2010 г. На тази база ще бъдат актуализирани плановете за действие и грижа за всяко дете с цел подобряването на качеството на отглеждане.

Председателят уведомява БХК, че ДАЗД е сезирала Прокуратурата по 5 случая на регистрирани при проверки нарушения в домовете за деца с увреждания. Установените нередности са в ДДМУИ „Света Петка” – с. Могилино, общ. Две могили, ДДУИ – с. Рудник, общ. Долни Чифлик, от ДДУИ с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора, ДДМУИ – с. Згалево, общ. Пордим, и ДДМУИ – с. Просторно, общ. Разград.

Държавната агенция за закрила на детето разчита на подкрепата на БХК в процеса на деинституционализация, тъй като целите на двете организации са общи - да се защити и опази живота и здравето на най-уязвимите членове на нашето общество – децата в институциите, пише в писмото си г-жа Шабани.