Председателят на ДАЗД откри церемонията по връчване на годишните награди „ЗЛАТНА ЯБЪЛКА“

31.05.2018г.

За осма поредна година Национална мрежа за децата връчи годишните награди „ЗЛАТНА ЯБЪЛКА" за принос към подобряване на благосъстоянието на децата в България. Д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) откри събитието с тържествена реч, по време на която връчи грамота и плакет за принос в насърчаването, защитата и спазването на правата и повишаване благосъстоянието на децата и семействата в България. Д-р Лилова обърна внимание на символиката на цифрата осем, в чието послание се разкрива, както безкрайността, така и равносметката. Тя пожела добрите дела да бъдат безкрайни и достигащи до повече хора. Целта на наградите е да окажат заслужено признание както на публични личности, така и на обикновени хора, които са направили нещо необикновено и значимо за децата и чиито усилия често остават извън светлините на прожекторите. Тази година наградите бяха връчени в осем категории: Герой на децата; Училище; Болница; Община; Журналист; Благотворител; Награда за цялостен принос и Специална награда. Връчването на наградите „ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА“ показва колко е важно специалното внимание към всяко дете и представянето на най-добрите практики във всички сфери на детския живот.  

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.