Председателят на ДАЗД откри ЦНСТ за деца в гр. Драгоман

10.06.2016г.

<div class="single_news">

Децата са най-важният капитал на нацията и си струва да инвестираме в него през целия си живот. Нито едно момче или момиче не е застраховано от изпадане в ситуация на необходимост от подкрепа. Нека тук те да получават по-качествена грижа и по-защитена среда за развитие. Затова трябва да обединим усилията си и да работим с мисъл за нашите деца, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева при откриването на Центъра за настаняване от семеен тип за деца „Лиско“ в гр. Драгоман.

Заедно с кмета на общината г-н Андрей Иванов и управителя г-жа Миглена Маркова г-жа Кънева разгледа услугата, чийто капацитет е 15 деца. Тя подари пана за рисуване на Центъра и покани след 2 месеца децата, който ще бъдат настанени, да й гостуват в ДАЗД и да покажат своите творби.

[su_slider source="media: 4825,4826"]

</div>