Председателят на ДАЗД откри редовното заседание на Съвета на децата

27.06.2016г.

<div class="single_news">

„Съветът на децата е най-добрия начин, чрез който гласът на младите хора на България ще бъде чут. Вашето мнение е ключово за формирането на политики, насочени към всички деца в страната”. С тези думи председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Офелия Кънева поздрави членовете на Съвета на децата. От днес до 29 юни младите хора ще проведат своето редовно заседание под надслов „От деца за всички деца. Системата за правата на детето – за всички деца или само за децата в риск“.

Г-жа Кънева подчерта, че работи активно с членовете на консултативния орган и ще съгласува с тях всички теми, които касаят спазването на правата на децата в страната.

С много емоции премина церемонията по връчване на сертификатите за принос в развитието на детските и младежки политики на местно и национално ниво на момчетата и момичетата, които напускат Съвета поради навършване на 18 г. „Макар че днес се разделяме със Съвета, ние винаги ще бъдем част от него. С наученото тук ще продължим да работим за това гласът на младите хора да се чува и да се взема под внимание“, заявиха момчетата и момичетата.

Председателят на ДАЗД приветства 16-те нови членове на детския консултативен орган. Всеки от тях сподели очакванията за дейността си през следващите 2 години и си пожела да гласът на децата да се чува силно навсякъде.

Как Съветът на децата представя гласа на младите хора в България, какви инициативи реализира за разпространение на правата на детето и как това допринася за създаване на по-добра среда за децата, разказа заместник-председателят на Съвета г-ца Йоана Захариева. Тя направи кратък отчет на изпълнените дейности от октомври 2015 г. до сега.

За първи път в заседание се включиха част от 150-те млади хора, членували в Съвета на децата през различни периоди от създаването му през 2003 г. Чрез видео послания се включиха момчета и момичета, които в момента работят или учат в Германия, Дания, Великобритания, Канада. Те споделиха какво влияние е оказало върху тях да бъдат част от най-важния детски орган и да представят гласа на всички деца в страната. Показателно е, че голяма част от тях се занимават с право, има дори такива, посветили се на защитата на правата на децата.

Утре младежите ще обсъдят теми, свързани с осиновяването, развитието на системата за закрила на детето, препоръките на Комитета по правата на детето на ООН.  Специално внимание ще бъде отделено на създаването на план за инициативи за лятната ваканция,

<em>Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. В него членуват представители на 28-те административни области в страната</em><em> и на децата от уязвими групи.</em>

[su_slider source="media: 4757"]

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.